Forum RKS Garbarnia Kraków Strona Główna


RKS Garbarnia Kraków
Forum Kibiców
Odpowiedz do tematu
Regulamin Forum
marcao
Garbarz Pełną Gębą

Dołączył: 07 Lis 2008
Posty: 106
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 7 razy
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Kraków - Qr2nów

Wszystkich nowych Użytkowników zachęcam do lektury poniższych zasad, obowiązujących na Forum Kibiców RKS Garbarnia Kraków.

Regulamin "Forum Kibiców RKS Garbarnia Kraków”.
Tekst skonsolidowany. Obowiązuje od dnia 27 X 2009 r.

Art. 1. Forum
1. „Forum Kibiców RKS Garbarnia Kraków”, zwane dalej „Forum”, jest miejscem spotkań oraz wymiany informacji i poglądów kibiców i sympatyków Robotniczego Klubu Sportowego Garbarnia Kraków.
2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Forum przez Użytkowników oraz uprawnienia Administracji Forum w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Forum i wydany jest na podstawie i w zgodzie z §10 ust. 3 Regulaminu Serwisu Fora.pl
Art. 2. Użytkownicy
1. Użytkownikiem staje się każdy, kto dokona rejestracji na Forum. Rejestracja na Forum oraz użytkowanie Forum są bezpłatne i dobrowolne. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
2. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto. W przypadku stwierdzenia przez Administrację Forum założenia przez Użytkownika kilku kont, wszystkie konta zostaną usunięte.
3. Administracja Forum przyznaje Użytkownikom uporczywie łamiącym postanowienia niniejszego Regulaminu ostrzeżenia. Ostrzeżenie musi być dostatecznie umotywowane wraz z podaniem przepisu niniejszego Regulaminu będącego podstawą jego przyznania. Otrzymanie przez Użytkownika ostrzeżenia po raz trzeci skutkuje czasowym zablokowaniem konta. Czasowe zablokowanie konta nie może trwać dłużej niż miesiąc. O odblokowaniu konta Administracja Forum winna poinformować Użytkownika poprzez adres e-mail podany w profilu Użytkownika na Forum
3a. Administracja Forum anuluje przyznane ostrzeżenie po miesiącu od dnia przyznania jeżeli w tym czasie Użytkownik wykazywał się aktywnością na Forum oraz nie naruszał postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której użytkownikowi przyznano więcej niż jedno ostrzeżenie.

4. Administracja Forum może w szczególnie rażących przypadkach naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, szczególnie w zakresie Art. 4 pkt. 2 lit. b, usunąć konto Użytkownika bez ostrzeżenia. O każdorazowym zastosowaniu tej procedury należy poinformować Użytkowników w dziale przeznaczonym na ogłoszenia Administracji Forum wraz z podaniem przepisu niniejszego Regulaminu będącego podstawą jej zastosowania.
Art. 3. Administracja Forum
1. Administrację Forum tworzą Administratorzy.
1a. Administracja Forum może przyznać Użytkownikowi uprawnienia Moderatora jednego bądź większej liczby działów lub udzielić innych uprawnień zastrzeżonych dla Administracji Forum.

2. Administracja Forum czuwa nad ogółem spraw dotyczących funkcjonowania Forum. Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia natury technicznej oraz przerwy w funkcjonowaniu Forum.
3. Administracja Forum ma prawo:
a. przenosić tematy oraz posty znajdujące się w niewłaściwych działach lub tematach,
b. ingerować w sposób widoczny dla wszystkich Użytkowników w treść tematów oraz postów łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu,
c. usuwać tematy oraz posty łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu,
d. realizować inne uprawnienia wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu.
3a. Administracja Forum może w uzasadnionych wypadkach ograniczyć dostęp do poszczególnych działów Forum, szczególnie dla osób niezarejestrowanych na Forum (Gości Forum).
4. Administracja Forum posiada kompetencje we wszelkich nieuregulowanych niniejszym Regulaminem sprawach dotyczących funkcjonowania Forum.
Art. 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz działania zabronione
1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
a. swobodnego wyrażania opinii i poglądów,
b. swobodnego tworzenia nowych tematów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
c. informacji ze strony Administracji Forum o powodach otrzymania ostrzeżenia lub ingerencji Administracji Forum w treść tematów i postów Użytkownika,
d. uzyskiwania pomocy od Administracji Forum w sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum,
e. ochrony ze strony Administracji Forum przed agresją słowną ze strony innych Użytkowników.
2. Użytkownikom zabrania się:
a. używania słów niecenzuralnych,
b. obrażania Użytkowników lub innych osób, klubów sportowych bądź organizacji,
c. propagowania treści rasistowskich, pornograficznych, nawołujących do przemocy oraz innych zabronionych przepisami prawa polskiego,
d. pisania tytułów tematów oraz postów w całości wielkimi literami.
3. Użytkownik ma obowiązek:
a. przestrzegania zasad netykiety,
b. odnoszenia się z szacunkiem do innych Użytkowników,
c. dbania o poprawność gramatyczną, ortograficzną i merytoryczną swoich wypowiedzi.
4. Językiem Forum jest język polski. Posty w innym języku zostaną usunięte przez Administrację Forum. Przepis ten nie dotyczy działu „Hyde Park”.
Art. 5. Zasady prowadzenia dyskusji na Forum
1. Użytkownik zakładając temat umieszcza go we właściwym dziale.
2. Nazwa tematu powinna stanowić przejrzystą informację o przedmiocie dyskusji.
3. W przypadku tematów dotyczących tej samej kwestii pierwszeństwo ma temat założony wcześniej. Temat poruszający sprawę, o której już toczona jest na Forum dyskusja zostanie usunięty przez Administrację Forum.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich postów.
5. Niedopuszczalne jest:
a. pisanie postów nie wnoszących niczego do dyskusji bądź pozostających poza jej tematem,
b. nadużywanie opcji formatowania tekstu w sposób powodujący nieczytelność postu.
6. Odwołując się do artykułu prasowego należy wkleić całość bądź fragment treści artykułu z podaniem źródła lub podać link z komentarzem, do czego się odnosi.
7. Zamieszczając materiały mogące podlegać ochronie z tytułu praw autorskich (np. zdjęcia, grafiki, wypowiedzi) należy podać autora lub źródło pochodzenia materiału pod rygorem usunięcia postu.
8. Maksymalny rozmiar emblematu Użytkownika może wynosić 150x150px, zaś grafiki w podpisie 400x60px.
9. Dopuszczalne jest umieszczenie w podpisie Użytkownika adresu strony internetowej lub innego forum. Umieszczanie w poście treści reklamujących strony internetowe dozwolone jest wyłącznie w dziale „Hyde Park”.
Art. 6. Postanowienia końcowe
1. Administracja Forum posiada prawo dokonywania swobodnych zmian w treści niniejszego Regulaminu. Warunkiem obowiązywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest ich uprzednie ogłoszenie, na zasadach określonych w pkt. 2.
2. Administracja Forum ma obowiązek poinformować Użytkowników o zmianach w treści Regulaminu w dziale przeznaczonym na ogłoszenia Administracji Forum oraz poprzez wysłanie informacji o zmianach każdemu z Użytkowników. Informację wysłaną na adres e-mail podany w profilu Użytkownika na Forum uważa się za dostarczoną.
2a. W przypadku, w którym Użytkownik zdecydowany jest wycofać swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu, winien on powiadomić o tym fakcie Administrację Forum, która obowiązana jest niezwłocznie usunąć konto Użytkownika.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

---
Zmiany z dnia 24 X 2009 roku: Względem treści Regulaminu obowiązującego od 7 XI 2008 roku zmienione zostały: Art. 1 ust. 1., Art. 6 ust. 1. i Art. 6 ust. 2., dodane zaś Art. 2 ust. 4 i Art. 6 ust. 2a.
Zmiany z dnia 27 X 2009 roku: Względem treści Regulaminu obowiązującego od 24 X 2009 roku zmienione zostały: Art. 1 ust. 2, Art. 2 ust. 3 i Art. 3 ust.1., dodane zaś Art. 2 ust. 3a, Art. 3 ust. 1a i Art. 3 ust. 3a. (zaznaczone kursywą)


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Regulamin Forum
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Odpowiedz do tematu